گفتگوهای دوستانه ی من و او-ادامه ادادن

گفتگوهای دوستانه ی من و او-ادامه ادادن

ژانویه 10, 2020 2 نوشته: فائزه سجادی

گفتم :حرفهای زیادی برای نگفتن هست . تنها چیزی که می توانم بگویم این است : بله؛ من آدم افسرده ای هستم و دلیلی برای زندگی نمیبینم.

-توضیح اینکه چرا این همه تاریک و مغمومم ؟ برای آدمی مثل او ، کاری بیهوده بود-

گفت : نباید افسرده باشی؛ تو باید بتوانی زندگی کنی . برای خودت .

-و این حرف را پیش از او بارها شنیده بودم!-

-به نظرم قوی نشان دادن خود مقابل آدمهای افسرده و سخنرانی در باب بهتر زیستن ساده ترین کار ممکن در دنیاست!-

می دانستم منظورش چه بود . می دانستم به چه چیزهایی فکر می کرد . در واقع اصلا براش مهم نبود چقدر افسردگی در من وجود دارد.

مسئله این بود که من باید در آن لحظات کوتاه به طور مستمر شاد باقی بمانم!

-همیشه این طور بوده که از کلمه ی “باید” باتمام ابعاد و محتوایش بدم می آمد-

دلم می خواست توی دهانش مشتی بکوبم شاید ذره ای خشم ناشی از بد زیستنم خالی شود!

-افسوس که این کارها جز جنون افزایی سودی در بر ندارد.-

کاش اینقدر “وجود” داشت که بتواند یکایک وقایع تاریک زندگی ام را بپماید و باز دوام آورد ! ولی نه ، دوام آوردن کار هر کسی نیست.

در آن لحظات منزجر کننده فقط یک کلمه از ذهنم گذشت: رهایی. تنها خواسته ی من از زندگی لعنتی ام رهایی از بایدها بود .

گغتم : چقدر راحت در مورد زندگی صحبت می کنی !؟ انگار من یک زندگی عادی در کنار آدمهای عادی داشته ام؟

و باز در ذهنم مقابل اش ایستادم و فریاد زدم : تو اصلا می دانی زندگی کنار کسانی که به طرز غیرقابل باوری غیر عادی و غیر منطقی هستند یعنی چی؟!

تو می توانی بفهمی آدم اشتباهی بودن در یک زندگی اتفاقی؛ چه اتفاق اشتباه بزرگیست ؟؟؟

طوری نگاهم کرد که پیش تر به من نگریسته بودند! حالم بد بود . بدتر از تمام بدترهای قبلی ! ولی مجال نبود باید شجاعت این را می داشتم که ادامه دهم.

و نکته ی غم انگیز زندگی همین است :

ادامه دادن!

در دلم به چشمهای حریص اش زل زدم و گفتم : می دانی سوزش روحی که یخ زده است یعنی چی!؟

کاش می توانستم پاسخ او را هم تصور کنم اما مشکل اینجاست که آدم فقط می تواند به جای خودش فکر و خیال کند!

وقتی به خودم آمدم، همه چیز تمام شده بود . مانند همیشه که دفعه ی بعدی برای بالا آوردن زندگی ؛ به  کثیف ترین وجه ممکن وجود خواهد داشت .

و این یعنی شجاعت.

 

 

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: