درباره‌ی من

درباره‌ی من

جان و روحم))

بی مرزترین

((تعامل حزن انگیز عشق است !

 

عکاسی هستم که شعر می سراید

اما قبل از آن

شاعری بودم که گاهی عکس می گرفت

 

چیزی برای شناساندنم به شما خوانندگان عزیز ندارم

جز تمام کلماتی که

فرزندان من هستند!

 

و در انتها باید بگویم : جرعت داشته باشید متفاوت زندگی کنید

همین.

ارادتمند . فائزه سجادی