#در_خانه_بمانیم

#در_خانه_بمانیم

مارس 12, 2020 0 نوشته: فائزه سجادی

ما به موقع متولد نشدیم

که بی موقع داریم می میریم!

نه آمدنمان آمد داشت

و نه رفتنمان رفت خواهد داشت!

زندگی را چون غول های بی شاخ و دم سپری کردیم

بی آنکه بفهمیم

انسان بودن چه بود؟ یا حتی هست!

و اکنون که آلوده ی باورهایی چون

الکل،خدا و پول شده ایم

همان غولهای قبلی هستیم

به اضافه شاخ و دمی آزمایشگاهی !

بیم لحظه ای ناگریز

ترک تن انسانی مان

یا تماشای ایستادگی هر نفس مقابل یک اپیدمی

هیچ مفهومی را در ما زنده نکرده است!

بلکه بالعکس

انگار چشم و گوشمان را از ما گرفته اند

که اینقدر با عجله داریم مرز بین باورهایمان را

جابجا می کنیم !!!

اصلا مگر باوری باقی مانده است؟!

یا اگر هست،درست و غلط اش را

چه کسی معلوم می کند؟!

به جای تکاپوی بیجا

کمی #در_خانه_بمانیم

و به آنهایی فکر کنیم که می توانند

از آن ما نباشند!

اما برای ما باشند …

 

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: