سفر

اکتبر 20, 2019 0 نوشته: فائزه سجادی

جایی

درمیانه ی راه

کمی نزدیک به پایان

قبل از سوت قطار

باید پیاده شوی

درست همان جایی

که برای هر دومان جا هست!

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: