تصمیم

تصمیم

مارس 3, 2020 0 نوشته: فائزه سجادی

سکوتم را

میان هیاهو‌ی جمع

بشنو

و لابلای برانگیختگان همیشگی

مرا ببین

گاهی دورم

گاهی نزدیک

فقط مرا برگزین

چراکه اکنون

قرعه از آنِ من است!

شاید کمی بعد

در ایستگاهی عاری از شجاعت

زندگی

به طرزی سریع پایان یابد

شاید در آن حین

دوستت دارم ها

تنها قطعات گمشده ی معما باشند!

پس

هم اکنون

میان تشدید و تقلیل صداها

با تمام قوا

از چشمها و گوشهایت استفاده کن!

این تنها فرصت ما

برای ابراز عشق است!

فرصتی که تکرار نخواهد شد

زمان

به علت کوری یا کری ما

از حرکت باز نمی ایستد!

درست تا لحظه ای که

وقت ناموزون مرگ فرا رسد!

و حتی پس از آن

به ذات کثیف خود خیانت نمی کند!

پس چرا

خودمان را

میان نیستیِ آدمها

تنها بگذاریم؟!

وقتی می دانیم در قعر گودال چشمهایشان

زنده زنده خواهیم مرد!

نگاه کن

چه حریصانه و بی وقفه

همه جا حضور دارم

که فقط در این فرصت مغتنم

می توانم

بیشتر از همیشه

دوستت داشته باشم!

و این تصمیم قاطعانه

به یادگار بماند

برای لحظه ای

که مجال ابرازش

وجود نخواهد داشت!

 

 

 

 

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: