کسی منتظر است

کسی منتظر است

ژوئن 29, 2020 2 نوشته: فائزه سجادی

کسی در من حضور دارد

چون صبح آغاز می‌شود

و چون شب ادامه می‌یابد

شبیه آخرین نسخه از من است

شبیه تمام خواستن‌ها و نخواستن‌ها

شبیه پنجره ای باز

و دری نیمه گشوده


پرده‌ی حریر در دامن باد می‌رقصد

چون تکرار بی کسی ام در تشویش ذهن

شبیه انتظار دریست رو به گشایش

یا انزجار پنجره‌ از باد


منتظر است

منتظر پرواز

شبیه وقفه‌ای کوتاه از عمر

یا کشیدگی یک عمر به درازا!


می‌رود

می‌داند که می‌رود

چون ‌می‌خواهد برود


و معنای حضورش زمانی آغاز می‌شود

که خواستن را می‌فهمد

و تمام معناها زمانی بی معنا می‌شوند

که می‌خواهند بفهمند…

افسوس نمی‌دانند

نمی‌توان همه را فهمید!


کسی در من حضور دارد

که فردا نیست

می‌رود

چون رفتنی که دانسته‌ی امروز است

و ناخواسته‌ی فردا

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: