گفتگوهای دوستانه ی من و او – تغییر

گفتگوهای دوستانه ی من و او – تغییر

ژانویه 26, 2020 0 نوشته: فائزه سجادی

گفتم : وقتشه به خودم برسم! احساس می کنم به یک تغییر بزرگ نیاز دارم .

گفت : پس شروع کن اما یادت باشه :

برای ایجاد تغییر اول باید متحول شد.

گفتم : چطور ؟

گفت : به سبکی فکر کن که زندگیت از همه نوع آدم و تکنولوژی به دوره ؛

فقط خودتی و خودت و یک کلبه ی چوبی خیلی کوچک

آنقدر که فقط برای خودت جا هست!

می تونی فقط برای خودت زندگی کنی؟!

حرفی نگفتم

گفت : فکر میکنی شخصی که به این صورت زندگی می کنه با من و تو  چه تفاوتی داره؟

گفتم : احتمالا خیلی تفاوتها…

گفت : وقتی روال عادی زندگی آدم به صورت غیرعادی متحول میشه باید منتظر معجزه بود!

نه! آنها فقط یک تفاوت با ما دارن :

“متغیر در هر لحظه”

ولی ما همیشه یک جوریم بنابراین نمی تونیم انتظار زیادی از خودمون داشته باشیم!

اگه می خوای زندگیتو تغییر بدی به دنبال تحول باش .

گفتم : یعنی تنها زندگی کنم؟

گفت : نمیدونم ولی حتما برای خودت زندگی کن!

 

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: