گفتگوهای دوستانه ی من و او قسمت آخر …

گفتگوهای دوستانه ی من و او قسمت آخر …

آوریل 4, 2019 0 نوشته: فائزه سجادی

گفت : هر وقت خسته شدی؛میتونی بری

و نمی دانست

من ا این راه باز وئ بی پایان پیش رویم خسته بودم

شاید اگر می گفت : بمان

تمام خستگی هایم به یکباره از بین می رفت!

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: