گفتگو های دوستانه ی من و او قسمت بیست و سوم

گفتگو های دوستانه ی من و او قسمت بیست و سوم

آوریل 4, 2019 0 نوشته: فائزه سجادی

گفت : فکر نمی کردم اینقدر آدم ضعیفی باشی!
اما من آدم ضعیفی نبودم ؛گفتم : دقیقا همینطوری فکر کن که می پنداری .
(چون واقعا برای من مهم نبود در فکر او چه ها بر من می گذرد! )
گفت…گفتم…گفت…گفتم…
بچه گانه بود چرا می گفت و میگفتم ! و سوال برانگیز که قوی بودن من را در چه می دید؟
گرچه وقتی “خداحافظی” من را با ” خداسعدی ” پاسخ داد مطمئن شدم ضعف از من نیست .
با این که می دانم من در چه صورتی می توانم از جانب او قوی به نظر برسم! ذهنم دائم نهیب می زند : 
آدمها را به اندازه ی خودشان بزرگ بدان نه بیشتر نه کمتر !!! 
راستش ، دارم فکر می کنم چه قدر آدم ضعیفی ست !

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: