گفتگو های دوستانه ی من و او قسمت بیست و چهارم

گفتگو های دوستانه ی من و او قسمت بیست و چهارم

آوریل 4, 2019 0 نوشته: فائزه سجادی

یک نفر خودش را کُشت.یک نفر که ظاهرا او را می شناختیم! ولی من مطمئنم نه تنها نمی شناختیم اش بلکه او را اشتباه هم می شناختیم!
برایش ناراحتم. برای رفتن غریبانه اش . برای آن همه تنهایی که پس از خود به جای گذاشت و البته برای خودم!
فکر می کنم اندازه ی تنهایی من هم شبیه اوست یا لااقل نزدیک به شبیه او !
…..
گفت : استوری امروزت را پاک کن .
گفتم : چرا؟!
گفت : یعنی چه که نوشتی به دلیل خود خواهی یکی،نفس یکی دیگر قطع شد؟ اگر فلانی ببیند چه می شود؟
راستش اصلا برایم مهم نبود که فلانی ببیند ، اصلا برای همین استوری گذاشتم که فلانی ببیند!
گفتم : خب ببیند مگر غیر این هست که…!
گفت : از کجا معلوم فلانی مقصر باشد؟ داری زود قضاوت میکنی!
از این جمله بیزارم. از این که زود قصاوت کردن من آنقدر مهم است که به کسی آسیب نرساند! در حالی که خودِ او دارد من را قضاوت می کند. خیلی ناراحت شدم 
گفتم: غیر از این نیست…به خاطر فلانی بوده که او دست به خودکشی زده!
بعد صدایی در دلم نهیب زد: مگر می شود آدمی به خاطر یک آدمِ دیگر ، از خودش،جانش،روحش و آن همه احساس بگذرد؟اصلا مگر می شود آدمی خودش را به خاطر یکی دیگر کنار بگذارد! که بعدش چه شود ؟!
گفت: معلوم نیست…
….
همیشه طوری حرف می زند که انگار محکوم هستم به حرف نزدن! می دانم اگر ادامه بدهم خراب می شود…ولی کاش خراب بشود! 
“ترس از خراب نشدن از خودِ خراب شدن صدها برابر بدتر است”
ادامه ندادم
می دانستم چیزی درست نمی شود . نه آن یکی بر می گردد ، نه این یکی حرف من را می فهمد! پس ساکت شدم
…لعنت به دهانی که مجبور است خفه خون قورت دهد!
لعنت به قیافه ای که باید تظاهر کند حق با من نیست!
اصلا حق با همه هست!
اصلا همه می توانند هر کاری دلشان بخواهد، انجام دهند فقط نوبت من که می شود قوانین عوض می شوند‌!
همه میتوانند استوری بگذارند و قضاوت و تهدید و تشویق کنند ولی من نه ، چون محکومم که ادامه ندهم! چون بلد نیستم آن قسمتی که نباید ادامه داد را بیخیال شوم! چون ناراحت می شوم . بغض می کنم و می گریم … 
چون خوب می دانم وقتی نمی شود چیزی را گفت باید آن را نوشت!
لعنت به من که فکر می کنم اینطوری بهتر است!
دارم فکر میکنم حتما – هم او که خودش را کشت- داشت به این فکر می کرد که اینطوری بهتر است…!

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: