دسته: شعر

شعر مدرن

رقصنده در تاریکی

درست نمی دانم باید دنبالم چه باشم فقط می گردم تا پیدا کنم مقصود گشتنی از نوع گذاردن و گزاردن در پی تایید نیست! بلکه جستجوییست به دنبال معنا ! معنایی ممکن در قالب زندگی که گاه عشق را به جَلد می کُشد و گاه شهرت! یا نه ؟ شالوده ایست برای رسیدن به تنهایی؟…

نوشته: فائزه سجادی مارس 4, 2020 0

تصمیم

سکوتم را میان هیاهو‌ی جمع بشنو و لابلای برانگیختگان همیشگی مرا ببین گاهی دورم گاهی نزدیک فقط مرا برگزین چراکه اکنون قرعه از آنِ من است! شاید کمی بعد در ایستگاهی عاری از شجاعت زندگی به طرزی سریع پایان یابد شاید در آن حین دوستت دارم ها تنها قطعات گمشده ی معما باشند! پس هم…

نوشته: فائزه سجادی مارس 3, 2020 0

نجواگر تنهایی

حالی که خوش نیست را نمی توان خوش نشان داد حتی اگر لبها و دندانها به ریاکاری وادارت کنند! حتی اگر دمای بدن به غایت سرد شود! یا بویی مشامت را بی آزارد این حال لعنتی هیچ وقت خوب نبوده… از همان ابتدا از شنیدن اولین صدا یا بوییدن اولین عطر یا دیدن اولین برهنگی…

نوشته: فائزه سجادی فوریه 3, 2020 2

رویایی که خواهد مرد

  من چه قدر ساده ام!وقتی برایت نقشی از یک فلسفه ارسال می کنمو تو فقط می گویی:“از این یکی،کمی خوشم آمده!”به سرعت خیال می کنمتو همانی خواهی شدکه نیمی از نقش رابه خاطر منبر تنتحک می کنی!البته که نه!تو؛آنقدر شجاع نیستیکه پذیرای فلسفه ی همیشگی عشقبر جسم بی صاحبت باشی!و این تن ماست که…

نوشته: فائزه سجادی سپتامبر 3, 2019 0

کمی خواندمت!

بوی کتاب می دهی بوی تازگی کاغذهای کاهی بوی کلماتی که خوانده نشده اند جایی آن وسطهای کتاب که خواننده هنوز به خوانش آنها نرسیده پنهان شده ای! شبیه حس آگاهی از وجود چندصد رمز هستی که می باید میان آن همه پیچ و تاب داستانی موشکافانه یافت شان! بگذریم… وقتی به دلخواه ورقی از…

نوشته: فائزه سجادی آوریل 15, 2019 0

رهایی

صفحه ای دیگر باز می کنم و به سقف اتاق خیره می شوم به این فکر می کنم از کلمات چگونه استفاده کنم؟ که حال امروزم خوب شود!؟ اما نه! بدون تو هیچ چیز خوب نیست… البته آنقدرها هم که تصور می کنم دنیا پیچیده نیست ! مثلا حال یکی با سکس و فلسفه خوب…

نوشته: فائزه سجادی اکتبر 21, 2018 0

خانه

پا سماوری های چوبی کابینتهای سفید گلدانهای قد و نیم قد و گلهای جورواجور درونشان پرده های توری کاناپه های مخمل و در انتها یک قناری سفید که در ابعاد کوچک زندگی اش دائم نِق نِق می کند! وقتی به این مساحت پر از احجام خاطره انگیز فکر میکنم قلبم درد می گیرد در جای جای…

نوشته: فائزه سجادی اکتبر 7, 2018 0