برچسب: آسمان

آئینه‌ات می‌شوم

من تمام کالبدت را در خود نگاه داشته ام تا بالاخره یک روز تو را به آن جایی ببرم که به غیر از اینجاست! شاید بر فراز آسمانی که فقط عقابهایش در اوج ند یا حتی زمینی که اسبهایش از باد پیشی می گیرند… قطعا خانه ی تو آنجا خواهد بود

نوشته: فائزه سجادی سپتامبر 5, 2018 6