برچسب: اصالت

گفتگوهای دوستانه ی من و او … قسمت نهم

در حال شستشوی ظروف ناهار هستم که فکری سیاه از ذهنم بیرون نمی رود. یعنی اگر بخواهم قیافه خودم را تصویر سازی کنم،شبیه کسی هستم که دارد حالت تهوع اش را میان جمع کنترل میکند! وارد آشپزخانه می شود و برای خودش چایی در استکان شخصی اش می ریزد. می پرسد : میخوری؟ من با…

نوشته: فائزه سجادی سپتامبر 8, 2018 0