برچسب: بازی

گفتگوهای دوستانه ی من و او … قسمت هجدهم

گفتم : زیادی ساکتی!ازم سوال بپرس گفت : سوالی به ذهنم نمیرسه گفتم: این که نمیشه! حتما یه چیزی هست که اینقدر ساکتی، چی داری به خودت میگی؟ گفت : دارم به آدما فکر میکنم گفتم: خب…چه چیزی از آدما به فکر واداشتَتِت!؟ گفت: (نقشها) میخواستم سریع جواب بدم…ادامه بدم… ولی این کلمه ، کلمه…

نوشته: فائزه سجادی سپتامبر 8, 2018 0