برچسب: بوسه

گفتگوهای دوستانه ی من و او … قسمت هفدهم

گفت : عشقش طور دیگریست ، از آن طورمدلها که با همه طورها فرق دارد! گفتم : یعنی چه؟ گفت : تا به حال عاشق کسی شده ای که ندانی برای حلش باید چکار کنی؟! گفتم : مگر معماست؟ که باید حل شود! گفت : منظورم این است که اگر در یک رابطه باشی و…

نوشته: فائزه سجادی سپتامبر 8, 2018 0