برچسب: تصمیم

تصمیم

سکوتم را میان هیاهو‌ی جمع بشنو و لابلای برانگیختگان همیشگی مرا ببین گاهی دورم گاهی نزدیک فقط مرا برگزین چراکه اکنون قرعه از آنِ من است! شاید کمی بعد در ایستگاهی عاری از شجاعت زندگی به طرزی سریع پایان یابد شاید در آن حین دوستت دارم ها تنها قطعات گمشده ی معما باشند! پس هم…

نوشته: فائزه سجادی مارس 3, 2020 0