برچسب: خدا

گفتگوهای دوستانه ی من و او … قسمت ششم

آه … چه بیتابیِ محزونی اشکهایت را در آغوش گرفته. دلم خوش بود به اینکه چشمه ات خشک است…هِی…کاش کر بودی و نمیشنیدی که البته در آن صورت بهتر می شنیدی! آنها که کر ند و لال کمتر قهر می کنند اما تو ؟ با همه چیز قهری بخصوص قدیسه هایش! حالا هم داری برای…

نوشته: فائزه سجادی سپتامبر 8, 2018 0