برچسب: در خانه بمانیم

#در_خانه_بمانیم

ما به موقع متولد نشدیم که بی موقع داریم می میریم! نه آمدنمان آمد داشت و نه رفتنمان رفت خواهد داشت! زندگی را چون غول های بی شاخ و دم سپری کردیم بی آنکه بفهمیم انسان بودن چه بود؟ یا حتی هست! و اکنون که آلوده ی باورهایی چون الکل،خدا و پول شده ایم همان…

نوشته: فائزه سجادی مارس 12, 2020 0