برچسب: دوست

گفتگو های دوستانه ی من و او قسمت بیستم

گفت : تو خیلی تنهایی؟ گفتم : آره ، تو چی؟ گفت : یعنی دو تا آدم تنهاییم که تنهاییمون بزرگ تر شده؟ گفتم : نمیدونم ، تنهایی تو بزرگ شده؟ گفت : من تنها نیستم. گفتم : خوش به حالت و به این فکر کردم راست گفت یا دروغ؟! . . . شب بود…

نوشته: فائزه سجادی اکتبر 21, 2018 0