برچسب: رهایی

رهایی

صفحه ای دیگر باز می کنم و به سقف اتاق خیره می شوم به این فکر می کنم از کلمات چگونه استفاده کنم؟ که حال امروزم خوب شود!؟ اما نه! بدون تو هیچ چیز خوب نیست… البته آنقدرها هم که تصور می کنم دنیا پیچیده نیست ! مثلا حال یکی با سکس و فلسفه خوب…

نوشته: فائزه سجادی اکتبر 21, 2018 0