برچسب: روزمرگی

بپذیر

می دانم که درست نمی شود می دانم که جور در نمی آید می دانم از پس این تنهایی بر آمدن کار ساده ای نیست چه باید کرد؟ انگار کنار دریا نشسته ای و تصمیم داری شنا کنی در حالی که می دانی غرق می شوی! شبیه مرگ است اما خود مرگ نیست! به رخسار…

نوشته: فائزه سجادی سپتامبر 24, 2018 0