برچسب: سازندگی

رویایی که خواهد مرد

  من چه قدر ساده ام!وقتی برایت نقشی از یک فلسفه ارسال می کنمو تو فقط می گویی:“از این یکی،کمی خوشم آمده!”به سرعت خیال می کنمتو همانی خواهی شدکه نیمی از نقش رابه خاطر منبر تنتحک می کنی!البته که نه!تو؛آنقدر شجاع نیستیکه پذیرای فلسفه ی همیشگی عشقبر جسم بی صاحبت باشی!و این تن ماست که…

نوشته: فائزه سجادی سپتامبر 3, 2019 0