برچسب: شجاعت

گفتگوهای دوستانه ی من و او-ادامه ادادن

گفتم :حرفهای زیادی برای نگفتن هست . تنها چیزی که می توانم بگویم این است : بله؛ من آدم افسرده ای هستم و دلیلی برای زندگی نمیبینم. -توضیح اینکه چرا این همه تاریک و مغمومم ؟ برای آدمی مثل او ، کاری بیهوده بود- گفت : نباید افسرده باشی؛ تو باید بتوانی زندگی کنی .…

نوشته: فائزه سجادی ژانویه 10, 2020 2