برچسب: صد سال تنهایی

گمشده

  تنهایی چقدر بی رحم است آنچنان تمام وجودم را فرا گرفته که احساس می کنم حتی در شادترین آهنگ ها هم غمی نهفته است ! گاهی فکر می کنم در پاییزی ترین سال عمرم که متقارن با سی سالگسیت آنقدر به این درد دچارم که جز تصویر خودم در آینه هیچ دلخوشی دیگری ندارم…

نوشته: فائزه سجادی اکتبر 7, 2018 0