برچسب: فقر

گفتگوهای دوستانه ی من و او … قسمت پانزدهم

فقر…فقر…فقر… و باز هم فقر! از فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی و علمی گرفته تا فقرِ خِرد! به نظرم بدترین نوعش همین آخریست. نداشته باشی اش ، هیچ کدام ِ قبلی ها را هم نداری! و اما درباره ی من ! همواره این طور بود که دیدن فقر در جامعه از هر نوعش آزارم می داد و بنا به…

نوشته: فائزه سجادی سپتامبر 8, 2018 0