برچسب: مسئولیت

گفتگوهای دوستانه ی من و او … قسمت چهارم

از چشمی در نگاهش کردم، فکر کنم می دانست چکار میکنم! قبل از اینکه زنگ به صدا در بیاید یا حتی انگشتانش کلید زنگ را لمس کند، درب باز شد .حدسم این بود که از این کار خوشش می آید؟ گفت :سلام گفتم: سلام ، خداقوت کیسه های خرید را از دستش گرفتم و روی…

نوشته: فائزه سجادی سپتامبر 8, 2018 0