برچسب: مهدی وزیربانی

روایت اولین عاشقی

 در مجموعه داستان های اولین عشق از مهدی وزیربانی دهمین روایت از اولین عشق یا اولین بار عاشق شدن این بار به قلم فائزه سجادی عکاس و شاعر « در آن پنج سال حسابی بزرگ شدیم » عشق آن چیزی نیست که ما فکر می کنیم! بلکه دقیقا همان است که اصلا به فکرمان خطور…

نوشته: فائزه سجادی سپتامبر 8, 2018 0