برچسب: کودکی

گفتگوهای دوستانه ی من و او … قسمت دوم

پشت بام بلندیست. پاهایمان آویزان و افکار مان در آلودگی صوتی محیط گم شده است . با اشاره ای به پارک مقابل ،می گویم: چه کودکان شادی!  با تعلل می گوید: کودکی هایم در چنگال چند کبوتر، اسیر شد و یادم نمی آید ، آزاد شد یا نه؟! می گویم یعنی چه ؟ این حرفها…

نوشته: فائزه سجادی سپتامبر 8, 2018 0